dBAMY O TWOJE WYKSZTAŁCENIE

apizet Logo to grupa Nauczycieli z Doświadczeniem w nauczaniu przedmiotów humanistycznych i ścisłych w szkole podstawowej, gimnazjum oraz szkole ponadgimnazjalnej. Doświadczenie zawodowe kadry – egzaminatorów CKE- gwarantuje dobre przygotowanie do sprawdzianów i egzaminów na różnych poziomach kształcenia, dlatego oferujemy zajęcia zarówno dla dzieci, jak i dla młodzieży prowadzone przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, języka polskiego, matematyki, fizyki i geografii.

Otrzymasz pomoc jakiej oczekujesz

Co oferujemy

Zakres usług jakie świadczymy

KURS GIMNAZJALNY

 • Przeznaczony dla uczniów klas III gimnazjum
 • Zajęcia indywidualne lub w małych grupach
 • Do wyboru kursy:
 1. przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z języka polskiego
 2. przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego z matematyki
 3. dodatkowe zajęcia z fizyki i geografii
 • Zajęcia od września do kwietnia
 • Zajęcia grupowe 1 godzina w tygodniu
 • Diagnoza, uzupełnienie, usystematyzowanie i powtórzenie wiadomości
 • Podział grup na poziomy zaawansowania
 • „Wyćwiczenie” zadań egzaminacyjnych
 • Nauka umiejętności gospodarowania czasem w sytuacji stresowej
 • Systematyczne sprawdzanie postępów w nauce, 2 egzaminy próbne
 • Cena od 30 zł za godzinę
 • Limit miejsc

KURS ÓSMOKLASISTY

 • Przeznaczone dla uczniów klas ósmych szkoły podstawowej
 • Przygotowanie do sprawdzianów ósmoklasisty z języka polskiego i matematyki
 • Możliwość zorganizowania dodatkowych zajęć z fizyki
 • Zajęcia od września do kwietnia
 • Zajęcia grupowe 1 godzina w tygodniu
 • Diagnoza, uzupełnienie, usystematyzowanie i powtórzenie wiadomości
 • Podział grup na poziomy zaawansowania
 • „Wyćwiczenie” zadań egzaminacyjnych
 • Nauka umiejętności gospodarowania czasem w sytuacji stresowej
 • Systematyczne sprawdzanie postępów w nauce, 2 egzaminy próbne
 • Cena od 30 zł za godzinę
 • Limit miejsc

KURS MATURALNY

 • Przeznaczony dla uczniów liceów i techników
 • Przygotowanie do matury z języka polskiego, matematyki i fizyki na poziomie podstawowym i rozszerzonym
 • Zajęcia od września do kwietnia, indywidualne lub w małych grupach
 • Diagnoza, uzupełnienie, usystematyzowanie i powtórzenie wiadomości
 • Podział grup na poziomy zaawansowania
 • „Wyćwiczenie” zadań egzaminacyjnych
 • Nauka umiejętności gospodarowania czasem w sytuacji stresowej
 • Systematyczne sprawdzanie postępów w nauce, egzamin próbny
 • Cena od 30 zł za godzinę

KURS A-Π-Z JUNIOR

 • Przeznaczony dla uczniów I-III szkoły podstawowej
 • Ciekawe formy pracy nastawionej na wszechstronny rozwój ucznia
 • Pomoc w nauce
 • Rozwijanie rozpoznanych zdolności dziecka
 • Przygotowanie do konkursów
 • Zajęcia od września do czerwca, indywidualne lub w małych grupach
 • Systematyczne sprawdzanie postępów w nauce
 • Cena od 30 zł za godzinę
 • Limit miejsc

Zajęcia indywidualne

 • Z języka polskiego na poziomie klas I-VIII szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum oraz klas I-III szkoły ponadgimnazjalnej (poziom podstawowy i rozszerzony)
 • Z matematyki na poziomie klas I-III i klasy VIII szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum Z języka polskiego na poziomie klas I-VIII szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum oraz klas I-III szkoły ponadgimnazjalnej (poziom podstawowy i rozszerzony)
 • Z fizyki na poziomie klasy VIII szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum oraz klas I-III szkoły ponadgimnazjalnej (poziom rozszerzony)

O nas

Poznaj Nas lepiej

 to nazwa zajęć edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów na różnych poziomach kształcenia. Uczymy od A do Z, solidnie i profesjonalnie.
Celem kursów jest kształcenie i ćwiczenie kompetencji niezbędnych do osiągnięcia jak najwyższego wyniku na egzaminie kończącym dany etap nauki. Zapewniamy powtórzenie, usystematyzowanie i uzupełnienie wiedzy oraz pogłębienie wiadomości i rozwijanie umiejętności uczniów szczególnie uzdolnionych. Dlatego każdy uczeń, który zgłasza się na kursy do A – Π – Z, rozwiązuje na starcie test diagnozujący jego potrzeby.
Zajęcia odbywają się w grupach liczących do 10 uczniów lub w formie indywidualnych korepetycji. Cena zajęć od 30 złotych. Wystawiam faktury.


Zachęcam do współpracy!
Organizator kursów
Elżbieta Modzelewska
Właściciel FPHUiP „ASMEL”

Kogo uczymy ?

Zachęcamy do współpracy

Uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Uczniów klasy VII i VIII szkoły podstawowej

Uczniów klasy III gimnazjum

Uczniów liceum i technikum